Gevelsteen

De synagoge is in 1980 afgebroken. De gevelsteen is een van de weinige overblijfselen van de synagoge.
Op de steen staat de Hebreeuwse tekst uit Ps. 118: 19
“Doet mij de poorten der gerechtigheid open; ik zal inkomen om de Heer te loven”.
Verder staat er het Joodse jaartal 5663, wat overeenkomt met 1903, het jaar dat de synagoge is gebouwd.