Quiz

20 meerkeuzevragen over de geschiedenis van Hardenberg tot plm. 1900.

#1. Hardenberg kent twee Joodse begraafplaatsen. Het ‘jeudenbargie’ op ’t Holt is de oudste. Welke Joodse Hardenberger is hier als eerste begraven? Er is een straat naar hem genoemd.

#2. Hardenberg kreeg in 1781 voor het eerst een klepperman. De laatste officiële klepperman van Hardenberg, Jan Willem Schutte, kreeg in 1933 eervol ontslag. Zeven jaar daarvoor was hij op non-actief gezet. Wat was daarvan de reden?

#3. Hardenberg is in de Franse tijd (1795-1813) door een lid van de Bonaparte-familie bezocht. Welke Bonaparte was dat?

#4. In de Franse tijd zijn twee vestingwerken rond Hardenberg aangelegd. Het ene is de Loozensche Linie in Loozen. Waar is het andere aangelegd?

#5. De Vecht was gedurende honderden jaren één van de belangrijkste transportwegen van Noord-Overijssel. Voor deze kronkelige, ondiepe rivier werd een speciaal type schip gebouwd, de Vechtzomp. Welke afbeelding laat zo’n zomp zien?

#6. Dit is de brug bij Loozen over het kanaal Almelo-De Haandrik, een zijtak van het Overijssels Kanaal. Met welk doel is deze zijtak in het midden van de 19e eeuw gegraven?

#7. De Amerikaanse stad Holland in Michigan is onder meer gesticht door een onderwijzer uit Rheeze, die vanwege het gebrek aan godsdienstvrijheid in 1846 Nederland had verlaten.
Wat is zijn naam?

#8. Tien jaar voordat in 1905 de eerste trein Hardenberg aandeed, lag er al rails in Heemse. Daarover reed de tram van de:

#9. Om een synagoge te bouwen moesten er in een plaats minimaal 10 Joodse mannen zijn. In 1809 woonden er in Hardenberg 19 Joodse inwoners, in 1869 waren dat 77. Ruim voldoende voor een synagoge.
De laatste werd gebouwd in 1903. In welke straat stond deze synagoge?

#10. Rond 1890 kreeg Hardenberg zijn eerste weekblad. Zo’n tien jaar later waren dat er drie.
Wat is de oudste lokale krant?

Klaar

Score