Privacyverklaring

De Historische Vereniging Hardenberg e.o. (hierna: HVH) verwerkt persoonsgegevens.
Waarom dat gebeurt en welke gegevens worden verwerkt staat in deze privacyverklaring.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Van wie verwerkt de HVH persoonsgegevens?
De HVH verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
* Leden, adverteerders en vrijwilligers van de HVH.
* (Vroegere) inwoners van onze dorpen die voorkomen in geschreven stukken of op foto’s.
* Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.

3. Waarvoor verwerkt de HVH persoonsgegevens?
Als u lid wilt worden van de HVH of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven.
Als u eenmaal lid of relatie van de HVH bent, dan willen we u goed van dienst zijn. De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de HVH.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom het innen van contributie etc.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De HVH verwerkt persoonsgegevens in haar eigen administratie.
Ook worden bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Denk aan de drukker van ons tijdschrift.

5. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen de daartoe aangewezen bestuurs-/werkgroepleden van de HVH kunnen bij uw persoonsgegevens. U hebt zelf ook altijd het recht om inzage te krijgen in de uw gegevens die de HVH in haar administratie heeft vastgelegd. Als u van mening bent dat gegevens niet correct zijn, dan corrigeren of verwijderen wij die waar mogelijk.

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de HVH gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of opmerking?
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door de HVH kunt u altijd contact opnemen via info@hvhardenberg.nl