Werkgroepen

1. Archeologie
2. Beeldmateriaal
3. Begraafplaatsen
4. Bibliotheek
5. Dialect
6. Genealogie
7. Ict
8. Kerkhof Nijenstede/ Witte of Lambertuskerk
9. Kleppertoer
10. Museale objecten
11. Onderwijs
12. Public Relations
13. Redactie Rondom den Herdenbergh
14. Stads- en Dorpswandeling
15. Tentoonstellingen
16. Textiel, mode en kleding
17. Verteld verleden

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
Coördinator: Henk Brink
Nachtegaalstraat 27
7771 CK Hardenberg
tel. 0523-263793 of 06-54972081
email: h.brink1946@t-mobilethuis.nl

WERKGROEP BEELDMATERIAAL
Coördinator: Harry Altena
Email: fotoherkenning@hvhardenberg.nl
telefoon: 0523-265624

WERKGROEP BEGRAAFPLAATSEN
Coördinator:
Gerrit Willem Grimmerink
Email: g.w.grimmerink@outlook.com
telefoon: 0523-232185

WERKGROEP BIBLIOTHEEK
Coördinatoren:
Boeken en AVM: Ria Hindriks
Email: ria.hindriks@hetnet.nl
Telefoon: 0523-261700
Documenten: Hennie Meier
Email: hennie.meier@vfaassen.nl
telefoon: 0523-266955

WERKGROEP DIALECT
Coördinator:
Jannie Luisman-de Jonge
tel. 0523-260620
e-mail: j.jonge6@kpnplanet.nl

WERKGROEP GENEALOGIE
Coördinator:
Grietje Bakker-Altena
tel. 06-14348444
e-mail : genealogie@hvhardenberg.nl

WERKGROEP ICT
Coördinator:
Martha Steenwijk-Vinke
E-mail: info@hvhardenberg.nl
Telefoon via Studiezaal : 0523-265624

WERKGROEP KERKHOF NIJENSTEDE / WITTE OF LAMBERTUSKERK
Coördinator Nijenstede :
Nel Nieuwenhuis
Email: nel.nieuwenhuis@ziggo.nl
telefoon: 0523-263632 of 06-20428831

Coördinator Witte of Lambertuskerk :
Bert van den Poll
Email: poll@hetnet.nl
telefoon: 06-33878754

WERKGROEP KLEPPERTOER
Coördinator :
Bertus Kremer
Email: bertus.kremer@gmail.com
tel. 06-53879932

WERKGROEP MUSEALE OBJECTEN
Coördinator :
Gerrit Hakkers
Email: g.hakkers@planet.nl
Telefoon: 0523-260815

WERKGROEP ONDERWIJS
Coördinator :
Ina Vogelzang
Email: inavogelzang@gmail.com
Telefoon: 0523-681884 of 06-46516286

WERKGROEP PUBLIC RELATIONS
Coördinatoren :
Roel Gritter
telefoon: 06 – 24966556
E-mail : roelgritter@gmail.com

WERKGROEP REDACTIE RONDOM DEN HERDENBERGH
Coördinator:
Gerrit Hakkers
E-mail: redactie@hvhardenberg.nl

WERKGROEP STADS- EN DORPSWANDELINGEN
Coördinator :
Piet van Weerden
telefoon: 0523-260355 of 06-15379224
Email: pvanweerden@ziggo.nl

WERKGROEP TENTOONSTELLINGEN
Coördinator :
Hendrik Jan Olsman
Email: hendrikjan.olsman@gmail.com
telefoon: 0523-231922

WERKGROEP TEXTIEL, MODE EN KLEDING
Coördinator:
Ria Hindriks
telefoon: 0523-231700
E-mail : ria.hindriks@hetnet.nl

WERKGROEP VERTELD VERLEDEN
Coördinator:
Geert Hans
telefoon: 0523-232281
E-mail : familiehans@gmail.com