Quiz

#1. Zo’n 10.000 jaar geleden werd NO-Overijssel bewoond door rendierjagers.
Dat weten we door grafvondsten in:

#2. Aan de weg van Sibculo en Kloosterhaar naar Bruchterveld vind je rechts enkele grote plassen. Dat zijn geen natuurlijke meertjes, maar zandafgravingen. Tegelijk met het zand werd grind opgezogen. En tussen dat grind zaten fossielen.
Die fossielen kwamen onder meer uit:

#3. Na de laatste ijstijd ontstond een groot veenmoeras in wat nu Noordoost-Nederland is. De Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar en Sibculo zijn de laatste restanten. Hier en daar vind je hogere, zandige delen in het moeras.
Hoe noemt men zo'n plek?

#4. In welk jaar kreeg Hardenberg stadsrechten?

#5. Welke bisschop verleende Hardenberg stadsrechten?

#6. Wat was de voorganger van het stadje Hardenberg?

#7. Dit is het ‘witte kerkje’ in Heemse. Naar welke heilige is deze kerk vernoemd?

#8. Op deze kaart uit 1545 staat ten westen van Hardenberg een molen getekend.
Hoe heet (nu) die molen?

#9. Bij gemeentelijke herindelingen worden meestal meerdere gemeenten samengevoegd tot één grote. Hardenberg daarentegen is gesplitst in Ambt-Hardenberg en Stad-Hardenberg. Wanneer is dat gebeurd?

#10. Op het Wilhelminaplein in Hardenberg is op 8 mei 2012 een beeld onthuld van Aaltje Kraak. Waardoor is zij een 'bekende Hardenberger'?

#11. Hardenberg kent twee Joodse begraafplaatsen. Het ‘jeudenbargie’ op ’t Holt is de oudste. Welke Joodse Hardenberger is hier als eerste begraven? Er is een straat naar hem genoemd.

#12. Hardenberg kreeg in 1781 voor het eerst een klepperman. De laatste officiële klepperman van Hardenberg, Jan Willem Schutte, kreeg in 1933 eervol ontslag. Zeven jaar daarvoor was hij op non-actief gezet. Wat was daarvan de reden?

#13. Hardenberg is in de Franse tijd (1795-1813) door een lid van de Bonaparte-familie bezocht. Welke Bonaparte was dat?

#14. In de Franse tijd zijn twee vestingwerken rond Hardenberg aangelegd. Het ene is de Loozensche Linie in Loozen. Waar is het andere aangelegd?

#15. De Amerikaanse stad Holland in Michigan is onder meer gesticht door een onderwijzer uit Rheeze, die vanwege het gebrek aan godsdienstvrijheid in 1846 Nederland had verlaten.
Wat is zijn naam?

#16. Tien jaar voordat in 1905 de eerste trein Hardenberg aandeed, lag er al rails in Heemse. Daarover reed de tram van de:

#17. Om een synagoge te bouwen moesten er in een plaats minimaal 10 Joodse mannen zijn. In 1809 woonden er in Hardenberg 19 Joodse inwoners, in 1869 waren dat 77. Ruim voldoende voor een synagoge.
De laatste werd gebouwd in 1903. In welke straat stond deze synagoge?

#18. Rond 1890 kreeg Hardenberg zijn eerste weekblad. Zo’n tien jaar later waren dat er drie.
Wat is de oudste lokale krant?

Klaar

Score