Archeologische vondsten in Collendoorn

De werkgroep Archeologie van de Historische Verenging Hardenberg heeft de afgelopen weken meegekeken en meegewerkt bij opgravingen op de Havezate Es in Collendoorn. Hier is een toekomstige woonwijk gepland, maar eerst is ADC ArcheoProjecten de archeologische waarde aan het onderzoeken. Dat die waarde bestaat is enkele jaren geleden al aangetoond toen proefsleuven zijn gegraven. Door dat grondonderzoek zijn gegevens uit de prehistorie aangetroffen maar ook uit de late middeleeuwen, toen de havezate Collendoorn is gebouwd.

ADC is begonnen met het voorzichtig afgraven van de bovenlaag met graafmachines, daarna zijn stukken met de spade afgeschaafd en bij de funderingen zijn troffels gebruikt. Hierbij hebben de leden van de werkgroep Archeologie geassisteerd. Er zijn onder meer afslagen van vuursteen en andere artefacten verzameld. Ook zijn enkele grotere vondsten gedaan, zoals een rolsteenhamer (ca. 7000 jr. oud) en een deel van een Jacobakruikje van Siegburg-aardewerk, uit de 14e -15e eeuw. Alle vondsten en grondsporen worden door de archeologen van ADC uit Amersfoort nauwkeurig ingemeten en in kaart gebracht. Het doel is om er achter te komen hoe onze voorouders in de prehistorie in onze omgeving hebben geleefd en hoe de Havezate Collendoorn met z’n voorganger de boerderij Oldenhof gelegen waren.

De geschiedenis van de havezate is in het komende nummer van het tijdschrift Rondom den Herdenbergh te lezen.

Als u het ook interessant vindt om met archeologie bezig te zijn, kunt u contact opnemen met de Werkgroep Archeologie. Coördinator is Henk Brink, tel. 06 5497 2081, e-mail henk.brink27@gmail.com.