De Historische Verenging Hardenberg heeft stemmers nodig

Door de Rabobank is een project gestart voor verduurzaming van onder meer verenigingsgebouwen. De Historische Vereniging Hardenberg e.o. heeft zich hiervoor aangemeld, met een plan om zonnepanelen te plaatsen op het Informatiecentrum aan
het Wilhelminaplein 3A in Harenberg. De Rabobank neemt 50% van de aanlegkosten voor haar rekening.

Door de lokale ledenraad van de bank zijn wij geselecteerd voor deelname aan dit project, maar uiteindelijk beslissen de leden of we door de tweede ronde komen. Er zijn namelijk meer gegadigden. Als u lid bent van de Rabobank kunt u uw stem uitbrengen van 28 februari tot 31 maart. Wij hopen dat wij op uw stem mogen rekenen.
www.rabobank.nl/leden/maatschappelijke-gebouwen