Hulp bij onderzoek tunneltje

De gemeente Hardenberg wil een nieuwe fietsroute maken tussen sportpark De Boshoek en Hardenberg-centrum. Het plan is om een fietstunneltje aan te leggen onder de Haardijk, ter hoogte van de Rustenbergerstraat en halverwege de Kastanjelaan. Voordat met het werk wordt begonnen moest een archeologisch bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dat is gebeurd op 24 en 25 april en de Werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Hardenberg was erbij.

Het onderzoek is begonnen met het graven van proefsleuven aan beide kanten van het nieuw aan te leggen tunneltje. De Werkgroep Archeologie mocht meewerken met onderzoeksbureau Laagland Archeologie, dat het onderzoek uitvoerde. De leden van de werkgroep hebben geholpen met het schaven van de putten, het couperen (een doorsnede maken) van paalgaten en wanden van de sleuven.

Aan de westkant van het toekomstige tunneltje, bij de Kastanjelaan, zijn verschillende sporen in de dekzandlaag gevonden, onder meer van vier paalgaten van een vroegere spieker, een opslagplaats op palen waar graan werd opgeslagen. Zo’n spieker werd vanaf de prehistorie tot de vroege middeleeuwen gebruikt. Aan de kant van de Rustenbergerstraat werden geen bijzonderheden gevonden, behalve kabels en een waterleidingputje met afsluiter.

Alleen in de kleine, laatste sleuf kwam circa 80 centimeter onder het maaiveld een klinkerstraat tevoorschijn. Dit was vermoedelijk een straatje aan de westzijde van het oude gemeentehuis van Ambt Hardenberg in de richting van het vroegere café Kampman. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de vondsten precies voorstellen.