Open Monumentendag 2023

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. Daartoe horen bijvoorbeeld het ambacht van molenaar, het bakken van pannenkoeken, Palmpasenoptochten, Indische rijsttafels, midwinterhoorns en fanfares.

De Historische Vereniging Hardenberg e.o. heeft voor zaterdag 9 september samen met anderen een afwisselend programma samengesteld. Onder meer in en rond de stadskorenmolen De Oelemölle aan het Molenplein.

Oelemölle
In de molen zijn uiteraard de molenaars aanwezig en kan de expositie Tekens van verre worden bezocht, buiten de molen zal Jan Ranter geveltekens maken, Jasper Nijman laat zien hoe je een midwinterhoorn maakt en de dames van de CPV Mariënberg bakken pannenkoeken.
Er is koffie, thee en frisdrank te koop en de voorraad kruidkoekmeel en pannenkoekmeel kan aangevuld worden.

Wilhelminaplein
Het andere gedeelte van de Open Monumentendag vindt plaats rond het Wilhelminaplein. Museum ’t Stadhuus en het Historisch Infocentrum zijn geopend, vanaf het plein start een pendeldienst van menvereniging HARP naar de molen en verder naar natuurcentrum De Koppel, in de Stephanuskerk kan de toren beklommen worden en bespelen vanaf 11.00 uur vijf organisten elk een uur het historische Scheuerorgel, de archeologiewerkgroep laat zich zien, er staat een boekenkraam en vanaf het haventje varen boten van watersportvereniging Hardenberg een pendeldienst naar De Koppel.

De Open Monumentendag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. U bent van harte welkom.

Infocentrum officieel eigendom historische vereniging

Het was ooit een Edah-winkel, later onder meer een KunstSuper, sinds 1998 in het bezit van de gemeente Hardenberg maar nu is het pand aan het Wilhelminaplein 3a in Hardenberg eigendom van de Historische Vereniging Hardenberg (HVH). De vereniging was al drie jaar bewoner van het pand, maar pas op 22 juni kon de officiële overdracht plaatsvinden. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Warner ten Kate en namens HVH voorzitter Harry Hindriks en secretaris Fred Hamhuis, onder toeziend oog van notaris Froukje Tinselboer-Daamen.

De HVH was tot begin 2020 gevestigd in het vroegere waterschapskantoor aan de Karel Doormanlaan. Toen het kantoor enkele maanden later werd afgebroken om plaats te maken voor woningbouw, kon de vereniging gebruik maken van het pand aan het Wilhelminaplein. Omdat de gemeente zoveel mogelijk gebouwen wil afstoten kon de HVH het pand in eigendom krijgen, na goedkeuring door de leden van de vereniging.

Na maandenlange verbouwing door het eigen klusteam heeft de HVH nu een eigen historisch infocentrum met plaats voor alle boeken, archiefstukken, een depot voor museale voorwerpen en vergader- en werkplekken. Overigens is het infocentrum niet alleen voor leden toegankelijk, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in streekhistorie of genealogie. De openingstijden zijn te vinden op hvhardenberg.nl.

Oelemölle doet mee aan Nationale Molendag

Stadskorenmolen De Oelemölle in Hardenberg neemt zaterdag 13 mei deel aan de Nationale Molendag. De molen is geopend van 10.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Molenaar Wim de Goeijen geeft tekst en uitleg over de molen, de expositie Tekens van Verre kan bekeken worden, de chr. Plattelandsvrouwen uit Mariënberg bakken pannenkoeken, Jasper Nijman laat zien hoe je een midwinterhoorn maakt en Jan Ranter maakt ter plekke geveltekens. De vrijwilligers van de Molenwerkgroep van de Historische Vereniging Hardenberg zorgen ervoor dat voor een gering bedrag de dorstigen niets tekort komen.

Hulp bij onderzoek tunneltje

De gemeente Hardenberg wil een nieuwe fietsroute maken tussen sportpark De Boshoek en Hardenberg-centrum. Het plan is om een fietstunneltje aan te leggen onder de Haardijk, ter hoogte van de Rustenbergerstraat en halverwege de Kastanjelaan. Voordat met het werk wordt begonnen moest een archeologisch bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dat is gebeurd op 24 en 25 april en de Werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Hardenberg was erbij.

Het onderzoek is begonnen met het graven van proefsleuven aan beide kanten van het nieuw aan te leggen tunneltje. De Werkgroep Archeologie mocht meewerken met onderzoeksbureau Laagland Archeologie, dat het onderzoek uitvoerde. De leden van de werkgroep hebben geholpen met het schaven van de putten, het couperen (een doorsnede maken) van paalgaten en wanden van de sleuven.

Aan de westkant van het toekomstige tunneltje, bij de Kastanjelaan, zijn verschillende sporen in de dekzandlaag gevonden, onder meer van vier paalgaten van een vroegere spieker, een opslagplaats op palen waar graan werd opgeslagen. Zo’n spieker werd vanaf de prehistorie tot de vroege middeleeuwen gebruikt. Aan de kant van de Rustenbergerstraat werden geen bijzonderheden gevonden, behalve kabels en een waterleidingputje met afsluiter.

Alleen in de kleine, laatste sleuf kwam circa 80 centimeter onder het maaiveld een klinkerstraat tevoorschijn. Dit was vermoedelijk een straatje aan de westzijde van het oude gemeentehuis van Ambt Hardenberg in de richting van het vroegere café Kampman. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de vondsten precies voorstellen.

Scholieren ontfermen zich over struikelstenen

Leerlingen van klas 3 havo/vwo van De Nieuwe Veste in Hardenberg adopteren de 36 struikelstenen die in de straten van Hardenberg-centrum zijn geplaatst. Zij nemen het werk over van de stichting Struikelstenen Hardenberg. Die stichting heeft samen met de Historische Vereniging Hardenberg sinds 2012 de stenen verzorgd die herinneren aan de Joodse Hardenbergers.

Struikelstenen, of eigenlijk: Stolpersteine, zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de namen van de Joodse inwoners gegraveerd, hun geboortejaar, de dag waarop ze zijn gedood en de plek waar dat is gebeurd, in de meeste gevallen Auschwitz en Sobibor. Onder leiding van hun geschiedenisdocente Barbara Dijke gaan de leerlingen donderdag 20 april op pad, gewapend met schoonmaakmiddelen, om de struikelstenen weer te laten glimmen. De klas wordt in twee of drie groepen verdeeld die elk een deel van de route voor hun rekening nemen, van de Stationsstraat via Julianastraat, Gramsbergerweg, Oosteinde en Markt naar de Voorstraat.

Overigens houdt het adopteren door de middelbare school aan de Piet Heinstraat meer in dan het schoonmaken van de stenen, want door zich te verdiepen in het verhaal van de Joodse Hardenbergers houdt de huidige generatie de herinnering aan hen levend.
Voor de leerlingen is het schoonmaken dit jaar een afsluiting van het project ‘Todesfuge’, waarvan dinsdag 18 april de kunstexpositie in school wordt gehouden.

Tekens van verre

Wethouder Linda Verschuur van de gemeente Hardenberg heeft zaterdag 1 april de expositie Tekens van Verre geopend in de Oelemölle aan het Molenplein in Hardenberg.

In de oude korenmolen is werk te zien van Jan Oosting en Charlotte Engels, die hebben samengewerkt aan een foto- en video-installatie. Zij onderzochten de bijzondere lichteffecten in een molen en hoe die de molenaarszoon Rembrandt van Rijn beïnvloed hebben bij zijn werk als schilder.
De Nigeriaanse kunstenaar Ima Amu exposeert kleurige schilderijen met tekens die een venster zijn naar het leven in Afrika van voor de kolonisatie.
Fabiana Klein Goldewijk toont werk waarin de maan centraal staat.

De Historische Vereniging Hardenberg exposeert geveltekens. Oude, maar ook één nieuwe, gemaakt door de vroegere molenaar Jan Ranter. Aan dat gevelteken hebben verschillende plattelandsorganisaties meegewerkt en zij worden daarin gerepresenteerd.

Muzikale medewerking werd verleend door het shantykoor De Moscoufieten uit Bergentheim.

De expositie, georganiseerd door Margin Art Stichting i.s.m. de Historische Vereniging Hardenberg, is iedere zaterdag te bezichtigen van 10.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

tvv01
tvv02
tvv03
tvv04
tvv05
tvv06
PlayPause
tvv01
tvv02
tvv03
tvv04
tvv05
tvv06
previous arrow
next arrow

Opening museumseizoen

Het museumseizoen is zaterdagmiddag 1 april officieel geopend door ‘gemeentewerker’ Piet van Weerden en voorzitter Harry Hindriks.

Zij vroegen aandacht voor de wisseltentoonstelling Duurzaam. In het museum is te zien hoe in nog geen eeuw tijd het leven veranderde van spaarzaamheid in overvloed, waarna weer teruggekeerd moet worden naar duurzaamheid vanwege de enorme afvalberg en vervuiling van water en lucht.

Het museum is geopend van dinsdag t/m zaterdag, van 13.30 tot 16.30 uur. De eerste zaterdag van de maand gratis toegang.

Expositie 2023

Zaterdag 1 april is het nieuwe museumseizoen begonnen.
De wisseltentoonstelling van dit jaar heeft als thema Duurzaam.

In de benedenzaal van museum ’t Stadhuus is te zien hoe onze ouders en grootouders duurzaam leefden. Moesten leven, want er was bij velen gebrek aan geld en dus werd veel kleding hergebruikt of hersteld. De technieken om bijvoorbeeld sokken te stoppen of een jasje te verstellen leerden de meisjes van moeder, van oma of op school.

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw verandert de samenleving. Dankzij de gestegen welvaart hoeven spullen die kapot zijn niet meer gerepareerd te worden maar worden ze vervangen. Totdat het na vele jaren duidelijk wordt dat er een einde aan deze manier van leven moet komen. Omdat de afvalberg te groot wordt, de lucht en het water te vuil.

Hoe pakken we dat probleem aan?
Over die vraag en mogelijke antwoorden gaat de tentoonstelling Duurzaam.

Nationale molendag 2022

De Oelemölle op de Brink in Hardenberg is weer in gebruik. Hij is te bezichtigen tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 14 mei. Dit jaar is het Jaar van de Molenaar omdat het Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar bestaat. Een extra reden om molenaar Wim de Goeijen te bezoeken. De molen is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Ook tijdens de Cityrun (21 mei), de intocht van de Avondvierdaagse (18 juni) en het Ballonnenfestival (25 juni) kan de molen bezichtigd worden.
De Oelemölle is met ingang van dit jaar in beheer bij de Historische Vereniging Hardenberg.

Afscheid van werkgroep Dialect

Na 36 jaar vindt de 90-jarige Jannie Luisman het tijd worden om afscheid te nemen van de Werkgroep Dialect van onze historische vereniging.
In 1986 is de groep begonnen onder leiding van Herman Jansen, maar na enkele jaren werd Jannie de coördinator. Ze heeft samen met de andere leden vele tientallen bijdragen geleverd aan het tijdschrift Rondom den Herdenbergh (waarvan ze ook redactielid is geweest), boekjes in het dialect uitgegeven, optredens verzorgd en jarenlang gewerkt aan het Hardenbergs Woordenboek. Het werk aan dat woordenboek is in de laatste fase beland, zodat Jannie ter afsluiting daarin nog wel een rol wil spelen.
Tijdens het coördinatorenoverleg van donderdag 30 maart heeft voorzitter Harry Hindriks haar bedankt voor het vele werk en dat onderstreept met een bos bloemen.