Opening museumseizoen

Het museumseizoen is zaterdagmiddag 1 april officieel geopend door ‘gemeentewerker’ Piet van Weerden en voorzitter Harry Hindriks.

Zij vroegen aandacht voor de wisseltentoonstelling Duurzaam. In het museum is te zien hoe in nog geen eeuw tijd het leven veranderde van spaarzaamheid in overvloed, waarna weer teruggekeerd moet worden naar duurzaamheid vanwege de enorme afvalberg en vervuiling van water en lucht.

Het museum is geopend van dinsdag t/m zaterdag, van 13.30 tot 16.30 uur. De eerste zaterdag van de maand gratis toegang.

Expositie 2023

Zaterdag 1 april is het nieuwe museumseizoen begonnen.
De wisseltentoonstelling van dit jaar heeft als thema Duurzaam.

In de benedenzaal van museum ’t Stadhuus is te zien hoe onze ouders en grootouders duurzaam leefden. Moesten leven, want er was bij velen gebrek aan geld en dus werd veel kleding hergebruikt of hersteld. De technieken om bijvoorbeeld sokken te stoppen of een jasje te verstellen leerden de meisjes van moeder, van oma of op school.

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw verandert de samenleving. Dankzij de gestegen welvaart hoeven spullen die kapot zijn niet meer gerepareerd te worden maar worden ze vervangen. Totdat het na vele jaren duidelijk wordt dat er een einde aan deze manier van leven moet komen. Omdat de afvalberg te groot wordt, de lucht en het water te vuil.

Hoe pakken we dat probleem aan?
Over die vraag en mogelijke antwoorden gaat de tentoonstelling Duurzaam.

Nationale molendag 2022

De Oelemölle op de Brink in Hardenberg is weer in gebruik. Hij is te bezichtigen tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 14 mei. Dit jaar is het Jaar van de Molenaar omdat het Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar bestaat. Een extra reden om molenaar Wim de Goeijen te bezoeken. De molen is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Ook tijdens de Cityrun (21 mei), de intocht van de Avondvierdaagse (18 juni) en het Ballonnenfestival (25 juni) kan de molen bezichtigd worden.
De Oelemölle is met ingang van dit jaar in beheer bij de Historische Vereniging Hardenberg.

Afscheid van werkgroep Dialect

Na 36 jaar vindt de 90-jarige Jannie Luisman het tijd worden om afscheid te nemen van de Werkgroep Dialect van onze historische vereniging.
In 1986 is de groep begonnen onder leiding van Herman Jansen, maar na enkele jaren werd Jannie de coördinator. Ze heeft samen met de andere leden vele tientallen bijdragen geleverd aan het tijdschrift Rondom den Herdenbergh (waarvan ze ook redactielid is geweest), boekjes in het dialect uitgegeven, optredens verzorgd en jarenlang gewerkt aan het Hardenbergs Woordenboek. Het werk aan dat woordenboek is in de laatste fase beland, zodat Jannie ter afsluiting daarin nog wel een rol wil spelen.
Tijdens het coördinatorenoverleg van donderdag 30 maart heeft voorzitter Harry Hindriks haar bedankt voor het vele werk en dat onderstreept met een bos bloemen.

Beheer Oelemölle naar historische vereniging

HARDENBERG – De Historische Verenging Hardenberg is door het gemeentebestuur gevraagd of de club een rol kan spelen in het beheer van de stadskorenmolen De Oelemölle op de Brink in Heemse. Molenaar Ranter is gestopt en de gemeente zoekt daarom een nieuwe invulling. Wat de rol van de historische vereniging gaat worden is nog niet duidelijk, maar het zal iets te maken hebben met het organiseren van activiteiten die de geschiedenis van de molen vertellen. De gemeente heeft ondertussen een nieuwe vrijwillige molenaar gevonden, Wim de Goeijen, bouwkundeleraar aan het Alfa-college. Hij is van plan het uiterlijk van de molen weer bij de tijd te brengen en, als het even kan, in de molen weer graan te malen.

Voorzitter Harry Hindriks van de verenging vertelde dit nieuwtje donderdagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering in het LOC. De 50 aanwezigen konden na het afwerken van de zakelijke agenda luisteren naar Rob Wethly uit Schoonebeek, die een lezing hield over Operation Outward. Dat was een ballonnenoorlog van de Britten tegen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna 100.000 Britse ballonnen zijn op grote hoogte van Engeland naar Duitsland gestuurd om daar onder meer brand te stichten. Volgens Wethly was het effect waarschijnlijk niet erg groot, “maar het hield een grote groep Duitsers wel mooi bezig, zodat die niet voor andere zaken ingezet konden worden.”

Lezing over ballonnenoorlog

De Historische Vereniging Hardenberg houdt donderdag 17 maart de Algemene Ledenvergadering, met na het officiële gedeelte een lezing door Rob Wethly uit Schoonebeek, voorzitter van de stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe. Hij vertelt over Operation Outward, een Brits plan om tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitsland aan te vallen door middel van vrij vliegende ballonnen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het LOC+ aan de Sportlaan in Hardenberg. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom.

De jaarverslagen 2020 en 2021 liggen ter inzage in het Historisch Informatiecentrum aan het Wilhelminaplein in Hardenberg.

De Historische Verenging Hardenberg heeft stemmers nodig

Door de Rabobank is een project gestart voor verduurzaming van onder meer verenigingsgebouwen. De Historische Vereniging Hardenberg e.o. heeft zich hiervoor aangemeld, met een plan om zonnepanelen te plaatsen op het Informatiecentrum aan
het Wilhelminaplein 3A in Harenberg. De Rabobank neemt 50% van de aanlegkosten voor haar rekening.

Door de lokale ledenraad van de bank zijn wij geselecteerd voor deelname aan dit project, maar uiteindelijk beslissen de leden of we door de tweede ronde komen. Er zijn namelijk meer gegadigden. Als u lid bent van de Rabobank kunt u uw stem uitbrengen van 28 februari tot 31 maart. Wij hopen dat wij op uw stem mogen rekenen.
www.rabobank.nl/leden/maatschappelijke-gebouwen

Archeologische vondsten in Collendoorn

De werkgroep Archeologie van de Historische Verenging Hardenberg heeft de afgelopen weken meegekeken en meegewerkt bij opgravingen op de Havezate Es in Collendoorn. Hier is een toekomstige woonwijk gepland, maar eerst is ADC ArcheoProjecten de archeologische waarde aan het onderzoeken. Dat die waarde bestaat is enkele jaren geleden al aangetoond toen proefsleuven zijn gegraven. Door dat grondonderzoek zijn gegevens uit de prehistorie aangetroffen maar ook uit de late middeleeuwen, toen de havezate Collendoorn is gebouwd.

ADC is begonnen met het voorzichtig afgraven van de bovenlaag met graafmachines, daarna zijn stukken met de spade afgeschaafd en bij de funderingen zijn troffels gebruikt. Hierbij hebben de leden van de werkgroep Archeologie geassisteerd. Er zijn onder meer afslagen van vuursteen en andere artefacten verzameld. Ook zijn enkele grotere vondsten gedaan, zoals een rolsteenhamer (ca. 7000 jr. oud) en een deel van een Jacobakruikje van Siegburg-aardewerk, uit de 14e -15e eeuw. Alle vondsten en grondsporen worden door de archeologen van ADC uit Amersfoort nauwkeurig ingemeten en in kaart gebracht. Het doel is om er achter te komen hoe onze voorouders in de prehistorie in onze omgeving hebben geleefd en hoe de Havezate Collendoorn met z’n voorganger de boerderij Oldenhof gelegen waren.

De geschiedenis van de havezate is in het komende nummer van het tijdschrift Rondom den Herdenbergh te lezen.

Als u het ook interessant vindt om met archeologie bezig te zijn, kunt u contact opnemen met de Werkgroep Archeologie. Coördinator is Henk Brink, tel. 06 5497 2081, e-mail henk.brink27@gmail.com.

Gesloten

Vanwege de lockdown die de regering heeft ingesteld is vanaf maandag 20 december het infocentrum/de studiezaal aan het Wilhelminaplein in Hardenberg gesloten voor alle activiteiten. Deze sluiting duurt in ieder geval tot 18 januari 2022.

Afgelast

De aangekondigde dialectlezing van de Historische Vereniging Hardenberg die Albert Bartelds en Harrie Scholtmeijer op donderdag 25 november zouden houden in het LOC is afgelast. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen lijkt het de organisatie verstandig de lezing tot nader order uit te stellen.